Zmiana wersji PHP na nowszą

Wymuszenie odpowiedniej wersji PHP można uzyskać poprzez wpis w pliku .htaccess:

<Files *.php>
ForceType application/x-httpd-php7x
</Files>

gdzie 7x jest oznaczeniem wersji, którą jesteśmy zainteresowani. Plik .htaccess powinien być umieszczony w katalogu głównym dla wybranej domeny. 

Dodatkowo w panelu administracyjnym to.Admin, w menu Serwery WWW i wybraniu odpowiedniej nazwy domeny należy skonfigurować najważniejsze parametry wybranej wersji PHP. Po zapisaniu na serwerze w katalogu przypisanym do danej domeny tworzony jest plik np. php7x.ini, który zawiera wprowadzone zmiany.


Na serwerach WWW dostępne są interpretery PHP w wersji 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.0.
Domyślną wersją jest 5.5. Jeśli chcesz skorzystać z innej wersji środowiska PHP możesz zrobić to na dwa sposoby:
poprzez przeciążenie typu w plikach ".htaccess"
poprzez dedykowany port
 
1)  Przeciążenie typu w plikach ".htaccess"

Jeśli chciałbyś aby skrypty PHP (pliki z rozszerzeniem *.php) w wybranym katalogu Twojej strony były na stałe interpretowane przez PHP 5.6 możesz wymusić to w pliku ".htaccess". W tym celu umieść w nim następujący zapis:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php56
</Files>

Dla wersji PHP 7.0 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php70
</Files>

Dla wersji PHP 5.4 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php54
</Files>

Dla wersji PHP 5.3 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php53
</Files>

Dla wersji PHP 5.2 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php52
</Files>

Wersję 7.0 można też aktywować przez nadanie nazwy pliku z rozszerzeniem .php70
Domyślny plik konfiguracyjny dla PHP 7.0 jest dostępny w załączeniu u dołu strony.

 

2) Dedykowany port

W wypadku niektórych stron wersją PHP można sterować poprzez wywołanie strony przez dedykowany port. Jest to rozwiązania tymczasowe, które może nie zadziałać w wypadku części stron.
Jeśli jednak strona działa prawidłowo poprzez wywołanie na dedykowanym porcie, to znaczy, że po zmianie w pliku ".htaccess" także będzie działać.
Przy połączeniu z portem 81, skrypty PHP będą interpretowane przez PHP 5.6 zamiast domyślnego PHP 5.5.
Dla wersji PHP 7.0 należy połączyć się poprzez port 82.
Analogicznie dla wersji 5.4 łączyć należy się przez port 83,
Dla wersji 5.3 przez port 84.
Aby sprawdzić czy Twoja strona działa poprawnie z nową wersją PHP, wpisz adres w przeglądarce: www.twojastrona.pl:81, www.twojastrona.pl:82 lub www.twojastrona.pl:83 .