Strona główna > Poczta e-mail > Systemowa blokada poczty i konta e-mail

Systemowa blokada poczty i konta e-mail

Na konto e-mail została nałożona systemowa blokada wysyłki wiadomości z uwagi na nadmierne, niepożądane działania. Zwykle są to tysiące maili wysłanych w tym samym czasie z zagranicznych serwerów, a sama wysyłka odbywa się bez zgody i wiedzy właściciela konta e-mail. 
Monitorując niezwykle nadmiarowy ruch nasz system automatycznie nałożył blokadę po to by chronić Państwa reputację i niepotrzebne obciążenie niezamówioną korespondencją odbiorców.  

Co należy w takiej sytuacji zrobić? Oto zalecenia:

  1. Absolutnym minimum, aby blokada mogła zostać zdjęta jest zmiana obecnego hasła do konta pocztowego. Rekomendujemy hasło złożone z min. 8 znaków, w tym małych i wielkich liter/cyfr (w panelu administracyjnym jest generator haseł) i aby nie były to znane wyrazy, które łatwo jest "złamać"
  2. Niezbędna jest aktualizacja systemów operacyjnych i oprogramowania na wszystkich urządzeniach na których używana jest poczta elektroniczna. 
  3. Koniecznie należy sprawdzić pod kątem wirusów komputery i telefony wykorzystywane do łączenia się z serwerem pocztowym. Mimo, że mogą mieć Państwo program antywirusowy, to nie zawsze może on zadziałać prawidłowo. Dlatego proponujemy przeskanować komputer jeszcze zewnętrzną aplikacją. Dla komputerów z Windows dobrymi programami antywirusowymi i antymalware są:
    1. EMSISOFT - który należy pobrać, zainstalować i z katalogu C:\EKK odszukać plik: "start_emergency_kit_scanner.exe" aby rozpocząć skanowanie 
    2. MALWAREBYTE - pobrać, uruchomić i postępować zgodnie z instrukcją na stronie
  4. Obydwa programy warto zachować i od czasu do czasu używać
  5. Proponujemy też upewnić się czy ostatnio logowanie do poczty nie nastąpiło z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. 

Nie zalecamy logowania się do publicznych sieci jak np. restauracje, hotele, dworce. 

Po wykonaniu powyższych czynności, proszę o informację zwrotną, abyśmy mogli zdjąć blokadę

Bardzo prosimy o zastosowanie się do zaleceń, ze względów bezpieczeństwa: Państwa i Państwa odbiorców.
W przeciwnym przypadku jest bardzo prawdopodobne, ze system znów wykryje niepożądane działania i wprowadzi ponowną blokadę, a jej skutki mogą już okazać się bardziej dokuczliwe. Państwa domena może wówczas trafić na ogólnoświatowe tzw. czarne listy spam, co uniemożliwi przez dłuższy czas obsługę całej poczty. 

Wprowadzenie systemowej, automatycznej blokady nie ma na celu utrudniać Państwu pracy, ale zwrócić uwagę na zauważone problemy i przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu się.