Strona główna > Domeny > Transfer polskich domen - żądanie wydania kodu auth info

Transfer polskich domen - żądanie wydania kodu auth info

Kody authinfo umożliwiają zmianę rejestratora domeny z zachowaniem poniesionych opłat i okresów jej ważności. Transfer domeny im szybciej przed terminem wygaśnięcia ważności jest zrobiony tym lepiej. W zasadzie nie jest możliwe otrzymanie kodu autoryzującego na kilka dni przed tym upływem tego terminu.  
Każdy operator ma inne procedury wydawania kodów autoryzacyjnych. Poniżej opisane zostały procedury przeniesienia domen z firm:

  1. nazwa.pl
  2. home.pl.

nazwa.pl

  • Do nazwa.pl należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kodu Auth Info poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Panelu Klienta. Pod tym linkiem jest PEŁNY OPIS.W jednym dokumencie należy wypisać wszystkie domeny, które chcemy przetranferować do robi.to 
  • Wydrukowany, podpisany, a w przypadku firmy także opieczętowany wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym na adres korespondencyjny podany w nagłówku dokumentu.

Niestety, nazwa.pl nie ułatwia wydawania kodów i na dzień publikacji artykułu nie uznaje wysyłki pocztą elektroniczną. Stąd nasze zalecenie aby wnioski wysyłać właśnie listem poleconym. Kody są wysyłane również tą samą drogą, Otrzymanie kodów może więc trwać nawet  do dwóch tygodni

home.pl

Szczegółowy opis postępowania jest tutaj: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/wniosek-o-wydanie-kodu-authinfo