Strona główna > Hosting - zarządzanie serwerem > Jak przywrócić kopię zapasową plików serwera www (backup)

Jak przywrócić kopię zapasową plików serwera www (backup)

W związku z obciążeniem systemu jakie generuje kopia danych, jest ona wykonywana codziennie między godziną 23:00 a 6:00 rano.
W tym czasie przywrócenie plików z backupu może nie być możliwe. 

Sposób odzyskiwania kopii plików serwera www, kopii baz danych i kopii poczty jest podobny do opisanego poniżej

Aby przywrócić pliki z kopii bezpieczeństwa:

  1. Zaloguj się do panelu administratora na https://admin.robi.to
  2. W lewym bocznym menu wybierz Kopie Bezpieczeństwa,
  3. Wybierz następnie kliknij na podmenu Www
  4. Przy wybranej przestrzeni dyskowej kliknij ikonę w kolumnie Kopie
  5. Następnie wybierz dzień z którego chcesz przywrócić kopię i kliknij Dalej
  6. Na kolejnej stronie wybierz folder którego zawartość chcesz przywrócić
  7. Z opcji wyboru ścieżki wybierz do którego folderu chcesz przywrócić odzyskane pliki. Ze względów praktycznych zalecamy wybór pierwszej opcji "Przywrócenie do osobnego folderu z dopiskiem .BACKUP"
  8. I na koniec kliknij na przycisk Przywróć

Na kolejnym ekranie zobaczysz Listę zadań zakolejkowanych lub wykonywanych. Przywracanie kopii zostanie potwierdzone sygnaturą czasową w kolumnie Koniec. Przy dużych serwisach odzyskiwanie danych może być czasochłonne. Aby sprawdzić status wykonania kopii wybierz ikonę w kolumnie Historia

Pamiętaj, że na serwerze musisz mieć wystarczającą ilość zasobów dyskowych aby przywrócenie danych z kopii przebiegło pomyślnie. Zajętość przestrzeni sprawdzisz w menu Zasoby / Zarządzanie przestrzenią dostępnego po lewej stronie panelu administratora.