Home > Dokumenty i inne > Projekty logo - rodzaje dostarczanych plików

Projekty logo - rodzaje dostarczanych plików

Projekty logo - jakie dostarczamy typy plików? Poniżej znajduje się wyczerpujący podział rodzajów plików

Obraz rastrowy:

Te obrazy są wyświetlane przez komputer za pomocą małych kwadratów (znanych jako piksele lub piksele). Rozmiar tych plików nie może być większy niż 150% oryginalnego rozmiaru bez powodowania zniekształceń (rozmycie lub kwadratowe krawędzie).
Pliki te można przeglądać na dowolnym komputerze i są zapisywane w kilku popularnych rozmiarach dla wygody użytkownika.

Typy plików obrazu rastrowego:

  • .JPG - te pliki logo mają białe tło 
  • .PNG - to pliki z przezroczystym tłem (bez tła). Można używać ich na przykład na stronie internetowej lub umieścić je w pliku, który ma inny kolor tła niż biały

Grafika wektorowa:

 Te obrazy są wyświetlane przez komputer / oprogramowanie za pomocą równań matematycznych, dzięki czemu Twoje logo może być wykonane tak duże lub małe, jak chcesz bez zniekształceń (rozmyć czy kwadratowych krawędzi). 
Plików tych nie można otworzyć bez odpowiedniego oprogramowania do projektowania (np. Corel, Adobe Illustrator itp.) . W zasadzie nie potrzebujesz do nich dostępu, chyba że zechcesz wprowadzić zmiany do swojego logo dla konkretnego projektu (na przykład aby wydrukować baner).

Przy odrębnych projektach możesz zostać poproszony przez agencję reklamową lub drukarnie o dostarczenie oryginalnego pliku wektorowego dla konkretnych projektów. Mimo, że u nas też możesz zamówić np. koszulki lub kubki firmowe to jesteś - mając te pliki - od nas niezależny 

Rodzaje plików obrazów wektorowych:

  • .SVG - (Scalable Vector Graphics) - te pliki są przeznaczone do użytku przez drukarnię lub projektanta. Są oryginalnymi plikami projektowymi, które zawierają również czcionki użyte w Twoim logo
  • .PS - (PostScript) - ten plik służy również do używania przez drukarnię lub  projektanta. PostScript to język komputerowy używany do wyświetlania obrazu, podobnie jak sposób wyświetlania strony internetowej przy użyciu języka HTML.
  • .EPS - (Encapsulated PostScript) - ten plik może być również wymagany przez drukarnię. Pliki takie zawierają obraz logo oraz grafiki z czcionkami jako kształty (tzw. krzywe)