Strona główna > Porady i triki > Skrypt pakujący wybrany katalog na serwerze

Skrypt pakujący wybrany katalog na serwerze

Jeśli masz wolne łącze to pobieranie danych może być bardzo uciążliwe.

Dlatego poniżej przedstawiamy prosty skrypt PHP, dzięki któremu można spakować katalog bezpośrednio na naszych serwerach.

<?php
if(system("tar -cvzf NAZWA.tar.gz KATALOG/")) 
    echo '<br> <b>Katalog spakowany poprawnie!</b>';
else echo '<br> <b>Nie udało się spakować katalogu :(</b>';
?>

Tak przygotowany plik zdecydowane szybciej zostanie pobrany na lokalny komputer.  
Do rozpakowania pliku spakowanego powyższym skryptem należy użyć poniższego kodu:

<?php
if(system("tar -xvzf NAZWA.tar.gz"))
    echo '<br> <b>Plik rozpakowany poprawnie!</b>';
else echo '<br> <b>Nie udało się rozpakować pliku :(</b>';
?>

W powyższych przykładach należy zastąpić pogrubione fragmenty rzeczywistymi nazwami plików i katalogów.

UWAGA!
Ze względu na błąd w obsłudze plików zip w PHP 5.2 przed rozpoczęciem pakowania lub rozpakowywania plików zalecamy zmianę wersji PHP na wyższą.
W tym celu prosimy zapoznać się z artykułem:Zmiana wersji PHP.