Home > Dokumenty i inne > Kampanie mailngowe

Kampanie mailngowe

Dostarczanie wiadomości, z własnego serwera pocztowego, przy dużej liczbie adresatów może trwać długo, bowiem nałożone na serwer ograniczenia antyspamowe, ograniczają wysyłkę do 1000 maili na dobę  (ok. 40 /godz.) z jednego konta e-mail.

Dlatego zawsze proponujemy wysyłkę masowej korespondencji z serwerów należących do zewnętrznych Operatorów.
W każdym jednak przypadku odbiorcy mogą otrzymywać korespondencję ze wskazanego przez Państwa adresu domenowego i najczęściej jest to utworzony na potrzeby mailingu adres typu info@domenewslettera

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem takiej wysyłki prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Wyciąg z regulaminu usług Operatora Mailingu

  1. Dla zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług oraz dla wyeliminowania wszelkiego typu nadużyć, do których może dojść za pośrednictwem Mailingu, bezwzględnie zakazane jest: 
    1. (i) rozsyłanie Spamu za pomocą Mailingu;
    2. (ii) przesłanie do Mailingu adresów e-mail lub numerów telefonów Odbiorców, którzy nie wyrazili bezpośrednio na rzecz Nadawcy zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Żeby importować adresy poczty elektronicznej (e-mail) lub numery telefonów koniecznym jest bycie administratorem tych danych osobowych oraz wypełnianie obowiązków z tym związanych. Odbiorca musiał wyrazić uprzednią zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
    3. (iii) importowane adresy poczty elektronicznej (e-mail) oraz numery telefonów muszą być zebrane przy wykorzystaniu modelu Double Opt-in (tj. wpisanie adresu e-mail z potwierdzeniem) przez kliknięcie linku aktywującego). Tym samym nie dopuszcza się, aby były: niekompletne, nieprawidłowe, fikcyjne, nieaktualne, co oznacza, że nawet jeśli Odbiorca wyraził zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu, ale nie kontaktowałeś się z nim od ponad roku - jego dane nie powinny być przez Ciebie używane w Mailingu.
    4. (iv) importowanie do Mailingu adresów poczty elektronicznej (e-mail) lub numerów telefonów, które zostały zebrane z Internetu lub wszelkich publicznych baz danych, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy, bądź skryptów dodających nowych odbiorców do formularza zapisu, umieszczonego na Twojej stronie internetowej, a połączonego z listą odbiorców w Mailingu
UWAGANa podstawie powyższych regulacji, w trosce o dobrą wzajemną reputację , ale też by uniknąć konfliktu interesów, po otrzymaniu nowej bazy adresów jest ona poddawana weryfikacji, o czym zawsze informujemy przy wycenie usługi.