Strona główna > Hosting - zarządzanie serwerem > Ograniczenie dostepu do strony

Ograniczenie dostepu do strony

W przypadku gdy nie chcemy aby adres strony był widoczny dla postronnych osób np.  w celu przeprowadzenia testów na nowej witrynie  lub podczas jej naprawy po infekcji wirusowej będzie przydatne włączenie ograniczenie dostępu.

W pliku .htaccess w wybranym katalogu należy umieścić następujący fragment kodu:

order deny,allow
deny from all 
allow from 1.2.3.4

W miejsce liczb należy podstawić swój adres IP. Ewentualnie można dopisać rozszerzenie dla bloku adresów IP
allow from 12.12.12.0/28
Ograniczenie dostępu jest możliwe dla osób posiadających stały adres IP.

W podobny sposób można włączyć ograniczenie dostępu dla wybranych adresów IP:

order allow,deny
deny from 123.45.6.7
deny from 12.34.5.
allow from all