Home > Domeny > Wydanie kodu authinfo

Wydanie kodu authinfo

Wydanie kodu Authinfo (registry Domainmaker)
 
Jeśli za naszym pośrednictwem została zarejestrowana domena u registrara DOMAINMAKER, ale z różnych powodów chcesz ją przenieść ją do innego registrara konieczne jest posiadanie kodu authinfo. Uzyskasz go po wypełnieniu formularza na tej stronie  
UWAGAWypełniając dane formularza upewnij się, że adres e-mail przypisany aktualnie przy domenie jest właściwy. Jeśli spróbujesz wypełnić wniosek podając inny adres, formularz nie przejdzie pozytywnej weryfikacji.